Stromend water

Waterkracht uit vrij stromende rivieren.
Meestal kleinere, drijvende installaties die een aantal kW opwekken om locaal een significante bijdrage te leveren aan de verduurzaming.
Tot eind 2023 in Nederland nog niet operationeel, maar 3 Nederlandse bedrijven focussen zich tezamen met relevante partners zoals RWS op deze (nieuwe) markt.

De vraag uit de markt is aanzienlijk: langs de grote rivieren zit een enórme potentie aan afnemers van de energie uit de erlangs stromende rivier !

Warmte uit water

Stromend water heeft een bepaalde temperatuur.
We kunnen door middel van warmtewisselaars de temperatuur van het water iets verlagen door er wat warmte "uit te halen" en deze vorm van energie door een ander medium te transporteren naar een warmte-opslag of een warmte-verbruiker (bijv. een woning).

Er wordt in een rivier continu nieuw water aangevoerd, dus we hebben steeds de beschikking over nieuwe aangevoerde warmte.

Vallend water

Water dat van hoog naar laag wil, stroomt of valt door de zwaartekracht naar beneden.
Iedereen kent in dit kader wel het begrip "stuw"; daar gaat het hier over: energie uit vallend water kan in stuwen worden opgewekt.

De druk óf de snelheid van het (vallende) water kan daar technisch gezien gebruikt worden om energie op te wekken.

Inleiding

Waterkracht is een "on-uitputtelijke" bron van allerlei vormen van energie.
On-uitputtelijk, omdat rivieren in beginsel altijd stromen en er dus steeds nieuwe energie wordt aangevoerd.
Sinds de oudheid wordt energie uit water voor van alles benut en ingezet; het is "gratis" energie en dichtbij de gebruiker.

Toch is in de huidige maatschappij het omzetten van "energie in rivieren" naar "energie voor consumenten" niet 1-2-3 eenvoudig.
Een belangrijke rol spelen daarbij onder andere:
- installaties,
- kosten,
- infrastructuur,
- vergunningen,
- ecologie,
- milieu,
- inspraak en zeggenschap
- betrokken partijen en
- last but not least: de afstand van de afnemer van de energie t.o.v. de bron, de rivier.

Er is en wordt dan ook veel geschreven, gepubliceerd, verondersteld en bedacht over allerlei vormen van energie uit water en de (on-)mogelijkheden van winning daarvan.
Een groot deel van deze informatie is nauwelijks vindbaar; wie weet nu exact waar je de juiste informatie kunt vinden over energie uit water ? Eén ding is zeker: HIER in elk geval !

Daarnaast geldt dat een hoop veronderstellingen van de één worden gebruikt als uitgangspunt voor een ander. Dit leidt tot fouten in publicaties en onjuiste weergaven van feiten.

Nieuws & Informatie

 • Broeken en laarzen

  Deze post laat wel of niet een plaatje zien. Hier gaat het om broeken en laarzen


 • 15 october test

  Dit is een test om te kijken wat er gebeurt bij maar dan 5 posts

 • Test nr 3

  test text

 • Test nummer 2

  Dit is een tweede Blog test

 • Hello world!
  Test om Blog te maken!