Hier komt een stuk over waterkrachtcentrales (WKC's).

X

er komt een stuk over waterkrachtcentrales (WKC's).

X
De gedachte was EN HIER EN DAAR EEN AFBEELDING dat het water door die gleuf heen stroomt en dat daarbinnen dan energie opgewekt zou kunnen worden.
Aangezien tussen kribben in het water meer draait dan stroomt werd na onderzoek van de stroming ter plaatse afgezien van deze gleuf; er zou geen noemenswaardige stroming door die gleuf te verwachten zijn - laat staan éentje waar (rendabel) energie uit zou kunnen worden opgewekt.

Toch resteerde de gedachte "iets" met energie-winning uit stroming rond kribben te doen.

Uit die gedachte en een aantal gesprekken tussen de provincie Gelderland, RWS, Deltares en Lintur werd onderhavig project geformuleerd.Turbulente waterstromen zijn minder effectief om energie uit op te wekken dan lineaire stromen.

Er is een stuk of 10 aanpassingen geformuleerd en getekend welke binnen dit project uitgevoerd worden op modelschaal. Zie voor details hierover het kopje "Visueel".

Gemeten worn worden vastgeklikt aan een "fundatie-raster" zodat de Tempex-tegels niet opdrijven als er water in de tank staat.
Zo ontstaat een veld van 10x4 tegels welke aaneengesloten gezamenlijk een deel van de Waal inclusief enige kribben plus kribvakken rond Ochten vormen.

Als u op de foto's klikt, worden deze vergroot. Ze beginnen echter te

fhj g
d h

hdfgh

fgxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzzzzzzz slkhj ;slkghj dlfkhj shj slfgj kgh lskhlksjg

Uiteindelijk ziet het er uit als onderstaand:


Met loop- en werk-plekken boven het model, stroomdraden, snelheidsmeter, et cetera.

• De tegels zijn exact passend gemonteerd en geven de werkelijke hoogtes aan zoals die tijdens de laatste NAP-metingen in het betreffende gebied vastgelegd zijn.

• Er is één vaste locatie voor een camera gekozen waar steeds vanaf eenzelfde plek gefilmd kan worden; dit geeft een objectief beeld van de veranderingen.
Een tweede - mobiele - camera heeft details of andere gebieden gefilmd; sommigen worden wellicht ook op deze site ge-upload.

• Verder is een aantal stroom-draden van verschillende kleuren geïnstalleerd welke langer en korter gemaakt kunnen worden. Hiermee kunnen goed de stromingsbanen van het water worden gevisualiseerd.

• Een buitengewoon licht “waterrad-achtig” tolletje is gemaakt dat bedoeld is voor een meting van de stroomsnelheden ter plaatse.
Het geheel weegt slechts enkele grammen en draait bij een minimale stroomsnelheid van een centimeter of  6-7 per seconde al echt gestaag rond.
Op een schaal van 1:100 moeten we deze snelheid met “wortel 100” vermenigvuldigen om op de werkelijke snelheid te komen: met 10 dus.
10 x 7 is 70 cm/sec.

• In de testtank zijn 12 motoren, waarvan bij deze opdracht motoren 1, 3 en 6 steeds gebruikt zijn.
Abusievelijk worden in de filmpjes soms genoemd: “… motoren, 1, 2 en 6 …”, maar dat is de macht van de gewoonte uit een volstrekt andere hoek, waarvoor excuses.
Het is dus steeds 1, 3 en 6.

Tevens bleek dat de stroomsnelheden het beste benaderd werden bij “stand 2” van deze motoren; enige malen stand 1 leidde tot een te langzame stroming.
Hier worden dus ook geen resultaten van genoemd of weergegeven (tenzij apart vermeld).

• Door middel van kleine gevacumeerde zakjes zand en klein grind kunnen de vormen van de oorspronkelijke kribben worden aangepast of geheel nieuwe kribben worden opgebouwd.

Er is een aantal verschillende scenario's gebouwd en steeds werd de (stroom-)snelheid op één vast punt gemeten.

________
Tevens is - vanzelfsprekend - voorafgaand aan deze modeltest in werkelijkheid in de Waal bij Ochten gevaren om te beschouwen hoe de stroming zich in werkelijkheid gedraagt qua snelheid en patroon rond die kribben.
Héel belangrijk is dat de patronen die zich in werkelijkheid voordoen teruggevonden worden in het model.

We beperken ons bij de visuele weergaven van de verschillende scenario's tot de locatie waar het bij deze opdracht om draait: de Oude Veerstoep.
Heel veel ander film- en foto-materiaal van andere locaties of gebieden binnen het model is vanwege de leesbaarheid van deze site weggelaten.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome="fa fa-arrow-circle-right" add_icon="true" title="Visueel" tab_id="1564997175651-4b9a6a43-637e"][vc_column_text]Gedurende de uitvoering van het project wordt veel vastgelegd op foto en film.
Dat zijn allemaal hele grote bestanden die niet te mailen zijn.

Het delen van dit beeldmateriaal geschiedt daarom hier op deze site. Dat is tevens de reden dat deze pagina met een wachtwoord beschermd is.

Onderstaand zien we een google.maps-foto van de kribben in de Waal rond Ochten. Daaroverheen is een raster getekend van de tegels zoals die uiteindelijk zijn gemaakt en wel zodanig dat die in de testtank van Lintur zouden passen én de betreffende kribben zouden weergeven.
Bovendien moest er nog voldoende breedte van de Waal overblijven voor een juiste stroming.

De tegels zelf zien er dan uit als onderstaand:

Uiteindelijk ziet het er in 3D uit als onderstaand, waarbij het lastig is een contrast te realiseren vanwege de volstrekt witte omgeving.
Om die reden is de foto wat donkerder; dan ziet men nog iets 🙂


________________________________________________________________________________________

Scenario's
Onderstaand de scenario's die opgebouwd en getest zijn in de testtank.

Scenario 1
Scenario 1 is feitelijk een validatie van de waarnemingen in het echt: klopt de stroming, kloppen de snelheids-patronen en snelheden ?
Zie we waarnemingen in de praktijk terg in dit model ?
Kunnen we inderdaad dit model gebruiken voor de bedoelde tests ?

Het antwoord blijkt absoluut positief te zijn: ja, dat kan.
https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-1

Scenario 2
Een langskrib (of: langsdam) maken over de koppen van de Oude Veerstoep en de eerste links (W) en rechts (O) daarvan gelegen kribben.

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-2

Scenario 3
Een langskrib maken over de koppen van de Oude Veerstoep en de eerste Westelijk en tweede Oostelijk daarvan gelegen kribben.

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-3

Scenario 4

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-4

Scenario 5

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-5

De navolgende 5 scenario’s hebben betrekking op een aanpassing van de Oude Veerstoep zélf en van de krib daar direct ten Oosten van.
Deze beide kribben worden vervangen door “reguliere” kribben zoals we die elders op de Waal ook veel zien.

Dan wordt eerst nagegaan hoe de stroming rond deze kribben zich gedraagt, waarna 4 scenario’s op de “nieuwe Oude Veerstoep” worden gerund.

Scenario 6

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-6

Scenario 7

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-7

Scenario 8

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-8

Scenario 9

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-9


Scenario 10

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-10

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome="fa fa-arrow-circle-right" add_icon="true" title="Resultaten" tab_id="1647251709833-9a40db75-d7b2"][vc_column_text]Bij "Visueel" komen de (relevante) foto's en filmpjes te staan en hier bij "Resultaten" kortere conclusies en aanbevelingen plus constateringen zodat deze pagina handig en kort leest.

Update per 14 juni 2022
- Vandaag is gestart met het opstellen van het rapport dat hier als pdf beschikbaar wordt gesteld.
- Men kan bij de andere kopjes op deze site wel al  beeld- en tekst-materiaal vinden over de 10 gerunde scenario's.
- Deze zijn te vinden onder het kopje Visueel, alwaar verwijzings-knoppen staan naar de verschillende scenario's.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome="fa fa-arrow-circle-right" add_icon="true" title="Lees-uitleg" tab_id="1651663819235-a8806bd7-dc38"][vc_column_text]Lees-uitleg
Deze uitleg betreft enkele aanwijzingen met betrekking tot zaken welke in de overige delen van deze site besproken en/of getoond worden.


Algemeen

Op deze site wordt een aantal scenario's besproken welke getest zijn in onze testtank. Deze testtank geeft een model weer van de werkelijkheid.
Er is met de grootste zorgvuldigheid getracht de werkelijkheid na te bootsen. Echter kennen modellen beperkingen:
Zo is er een einde aan het model daar waar de werkelijkheid doorloopt. Tevens wordt gewerkt met water, dat in wezen niet "op schaal" is na te bootsen.
Bovendien hebben rivieren in werkelijkheid te maken met seizoens-invloeden (hoog en laag water, temperatuurverschillen etc.); sommige effecten daarvan kunnen niet 1 op 1 gemodelleerd worden of vallen buiten dit project.


"Piranha's"
Rond kribkoppen is de stroming wezenlijk anders dan elders.
Er is een gebied te definiëren, dat een visueel effect weergeeft van deze stroming rond kribkoppen (met name op de Waal). Het is een gebied waar kleine golfjes ontstaan omdat de stroming daar nét iets anders is dan elders. Op veel google.maps foto's is dit zelfs te zien.
Aangezien het ontstane golfpatroon wel iets weg heeft van het wateroppervlak van een gebied waar piranha's een prooi opeten, is in de praktijk de term "Piranha-gebied" ontstaan.
In onderstaande afbeelding een weergave hiervan.
Soms worden "piranha's" in video's genoemd; nu weet u waar dit op slaat.


Piranha-gebied stroomafwaarts vanaf de kribkop (gebied tussen de lichte lijnen in).


Visueel materiaal

Tijdens het uitvoeren van de verschillende tests ten bate van de bedoelde scenario's is veel foto- en film-materiaal vastgelegd; bijna 400 bestanden.
Het is ondoenlijk een brede selectie hiervan te maken en op internet te zetten.
Daarom is gekozen voor de meest relevante foto's en/of video's om de site leesbaar en laadbaar te maken.

De gedachte was EN HIER EN DAAR EEN AFBEELDING dat het water door die gleuf heen stroomt en dat daarbinnen dan energie opgewekt zou kunnen worden.
Aangezien tussen kribben in het water meer draait dan stroomt werd na onderzoek van de stroming ter plaatse afgezien van deze gleuf; er zou geen noemenswaardige stroming door die gleuf te verwachten zijn - laat staan éentje waar (rendabel) energie uit zou kunnen worden opgewekt.

Toch resteerde de gedachte "iets" met energie-winning uit stroming rond kribben te doen.

Uit die gedachte en een aantal gesprekken tussen de provincie Gelderland, RWS, Deltares en Lintur werd onderhavig project geformuleerd.Turbulente waterstromen zijn minder effectief om energie uit op te wekken dan lineaire stromen.

Er is een stuk of 10 aanpassingen geformuleerd en getekend welke binnen dit project uitgevoerd worden op modelschaal. Zie voor details hierover het kopje "Visueel".

Gemeten worn worden vastgeklikt aan een "fundatie-raster" zodat de Tempex-tegels niet opdrijven als er water in de tank staat.
Zo ontstaat een veld van 10x4 tegels welke aaneengesloten gezamenlijk een deel van de Waal inclusief enige kribben plus kribvakken rond Ochten vormen.

Als u op de foto's klikt, worden deze vergroot. Ze beginnen echter te

fhj g
d h

hdfgh

fgxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzzzzzzz slkhj ;slkghj dlfkhj shj slfgj kgh lskhlksjg

Uiteindelijk ziet het er uit als onderstaand:


Met loop- en werk-plekken boven het model, stroomdraden, snelheidsmeter, et cetera.

• De tegels zijn exact passend gemonteerd en geven de werkelijke hoogtes aan zoals die tijdens de laatste NAP-metingen in het betreffende gebied vastgelegd zijn.

• Er is één vaste locatie voor een camera gekozen waar steeds vanaf eenzelfde plek gefilmd kan worden; dit geeft een objectief beeld van de veranderingen.
Een tweede - mobiele - camera heeft details of andere gebieden gefilmd; sommigen worden wellicht ook op deze site ge-upload.

• Verder is een aantal stroom-draden van verschillende kleuren geïnstalleerd welke langer en korter gemaakt kunnen worden. Hiermee kunnen goed de stromingsbanen van het water worden gevisualiseerd.

• Een buitengewoon licht “waterrad-achtig” tolletje is gemaakt dat bedoeld is voor een meting van de stroomsnelheden ter plaatse.
Het geheel weegt slechts enkele grammen en draait bij een minimale stroomsnelheid van een centimeter of  6-7 per seconde al echt gestaag rond.
Op een schaal van 1:100 moeten we deze snelheid met “wortel 100” vermenigvuldigen om op de werkelijke snelheid te komen: met 10 dus.
10 x 7 is 70 cm/sec.

• In de testtank zijn 12 motoren, waarvan bij deze opdracht motoren 1, 3 en 6 steeds gebruikt zijn.
Abusievelijk worden in de filmpjes soms genoemd: “… motoren, 1, 2 en 6 …”, maar dat is de macht van de gewoonte uit een volstrekt andere hoek, waarvoor excuses.
Het is dus steeds 1, 3 en 6.

Tevens bleek dat de stroomsnelheden het beste benaderd werden bij “stand 2” van deze motoren; enige malen stand 1 leidde tot een te langzame stroming.
Hier worden dus ook geen resultaten van genoemd of weergegeven (tenzij apart vermeld).

• Door middel van kleine gevacumeerde zakjes zand en klein grind kunnen de vormen van de oorspronkelijke kribben worden aangepast of geheel nieuwe kribben worden opgebouwd.

Er is een aantal verschillende scenario's gebouwd en steeds werd de (stroom-)snelheid op één vast punt gemeten.

________
Tevens is - vanzelfsprekend - voorafgaand aan deze modeltest in werkelijkheid in de Waal bij Ochten gevaren om te beschouwen hoe de stroming zich in werkelijkheid gedraagt qua snelheid en patroon rond die kribben.
Héel belangrijk is dat de patronen die zich in werkelijkheid voordoen teruggevonden worden in het model.

We beperken ons bij de visuele weergaven van de verschillende scenario's tot de locatie waar het bij deze opdracht om draait: de Oude Veerstoep.
Heel veel ander film- en foto-materiaal van andere locaties of gebieden binnen het model is vanwege de leesbaarheid van deze site weggelaten.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome="fa fa-arrow-circle-right" add_icon="true" title="Visueel" tab_id="1564997175651-4b9a6a43-637e"][vc_column_text]Gedurende de uitvoering van het project wordt veel vastgelegd op foto en film.
Dat zijn allemaal hele grote bestanden die niet te mailen zijn.

Het delen van dit beeldmateriaal geschiedt daarom hier op deze site. Dat is tevens de reden dat deze pagina met een wachtwoord beschermd is.

Onderstaand zien we een google.maps-foto van de kribben in de Waal rond Ochten. Daaroverheen is een raster getekend van de tegels zoals die uiteindelijk zijn gemaakt en wel zodanig dat die in de testtank van Lintur zouden passen én de betreffende kribben zouden weergeven.
Bovendien moest er nog voldoende breedte van de Waal overblijven voor een juiste stroming.

De tegels zelf zien er dan uit als onderstaand:

Uiteindelijk ziet het er in 3D uit als onderstaand, waarbij het lastig is een contrast te realiseren vanwege de volstrekt witte omgeving.
Om die reden is de foto wat donkerder; dan ziet men nog iets 🙂


________________________________________________________________________________________

Scenario's
Onderstaand de scenario's die opgebouwd en getest zijn in de testtank.

Scenario 1
Scenario 1 is feitelijk een validatie van de waarnemingen in het echt: klopt de stroming, kloppen de snelheids-patronen en snelheden ?
Zie we waarnemingen in de praktijk terg in dit model ?
Kunnen we inderdaad dit model gebruiken voor de bedoelde tests ?

Het antwoord blijkt absoluut positief te zijn: ja, dat kan.
https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-1

Scenario 2
Een langskrib (of: langsdam) maken over de koppen van de Oude Veerstoep en de eerste links (W) en rechts (O) daarvan gelegen kribben.

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-2

Scenario 3
Een langskrib maken over de koppen van de Oude Veerstoep en de eerste Westelijk en tweede Oostelijk daarvan gelegen kribben.

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-3

Scenario 4

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-4

Scenario 5

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-5

De navolgende 5 scenario’s hebben betrekking op een aanpassing van de Oude Veerstoep zélf en van de krib daar direct ten Oosten van.
Deze beide kribben worden vervangen door “reguliere” kribben zoals we die elders op de Waal ook veel zien.

Dan wordt eerst nagegaan hoe de stroming rond deze kribben zich gedraagt, waarna 4 scenario’s op de “nieuwe Oude Veerstoep” worden gerund.

Scenario 6

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-6

Scenario 7

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-7

Scenario 8

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-8

Scenario 9

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-9


Scenario 10

Zie https://lintur.nl/waalmodel2022-scenario-10

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome="fa fa-arrow-circle-right" add_icon="true" title="Resultaten" tab_id="1647251709833-9a40db75-d7b2"][vc_column_text]Bij "Visueel" komen de (relevante) foto's en filmpjes te staan en hier bij "Resultaten" kortere conclusies en aanbevelingen plus constateringen zodat deze pagina handig en kort leest.

Update per 14 juni 2022
- Vandaag is gestart met het opstellen van het rapport dat hier als pdf beschikbaar wordt gesteld.
- Men kan bij de andere kopjes op deze site wel al  beeld- en tekst-materiaal vinden over de 10 gerunde scenario's.
- Deze zijn te vinden onder het kopje Visueel, alwaar verwijzings-knoppen staan naar de verschillende scenario's.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome="fa fa-arrow-circle-right" add_icon="true" title="Lees-uitleg" tab_id="1651663819235-a8806bd7-dc38"][vc_column_text]Lees-uitleg
Deze uitleg betreft enkele aanwijzingen met betrekking tot zaken welke in de overige delen van deze site besproken en/of getoond worden.


Algemeen

Op deze site wordt een aantal scenario's besproken welke getest zijn in onze testtank. Deze testtank geeft een model weer van de werkelijkheid.
Er is met de grootste zorgvuldigheid getracht de werkelijkheid na te bootsen. Echter kennen modellen beperkingen:
Zo is er een einde aan het model daar waar de werkelijkheid doorloopt. Tevens wordt gewerkt met water, dat in wezen niet "op schaal" is na te bootsen.
Bovendien hebben rivieren in werkelijkheid te maken met seizoens-invloeden (hoog en laag water, temperatuurverschillen etc.); sommige effecten daarvan kunnen niet 1 op 1 gemodelleerd worden of vallen buiten dit project.


"Piranha's"
Rond kribkoppen is de stroming wezenlijk anders dan elders.
Er is een gebied te definiëren, dat een visueel effect weergeeft van deze stroming rond kribkoppen (met name op de Waal). Het is een gebied waar kleine golfjes ontstaan omdat de stroming daar nét iets anders is dan elders. Op veel google.maps foto's is dit zelfs te zien.
Aangezien het ontstane golfpatroon wel iets weg heeft van het wateroppervlak van een gebied waar piranha's een prooi opeten, is in de praktijk de term "Piranha-gebied" ontstaan.
In onderstaande afbeelding een weergave hiervan.
Soms worden "piranha's" in video's genoemd; nu weet u waar dit op slaat.


Piranha-gebied stroomafwaarts vanaf de kribkop (gebied tussen de lichte lijnen in).


Visueel materiaal

Tijdens het uitvoeren van de verschillende tests ten bate van de bedoelde scenario's is veel foto- en film-materiaal vastgelegd; bijna 400 bestanden.
Het is ondoenlijk een brede selectie hiervan te maken en op internet te zetten.
Daarom is gekozen voor de meest relevante foto's en/of video's om de site leesbaar en laadbaar te maken.
Vanzelfsprekend kan in overleg met de lezer meer materiaal ter beschikking worden gesteld - buiten deze site om.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]